× اخبار حاوی برچسب :

مشهد

تعداد :1
جایگاه نخست ایران در تولید مقاله علمی بین کشورهای اسلامی

مشهد - ایرنا - معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران با انتشار 52 هزار و 160 مقاله علمی رتبه نخست تولید مقاله های علمی در بین کشورهای اسلامی را کسب کرده است.

email: [email protected]mi.com
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved