× اخبار حاوی برچسب :

منطقه مكران

تعداد :1
توسعه پایدار سواحل جنوبی در کنفرانس بین المللی خلیج فارس بررسی می شود

تهران- ایرنا- چهارمین کنفرانس بین المللی خلیج فارس با هدف بررسی توسعه پایدار در سواحل جنوبی ایران به ویژه منطقه مکران و با توجه به چالش های زیست محیطی و فرهنگی این مناطق برگزار می شود.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved