× اخبار حاوی برچسب :

نانوروبات ها

تعداد :1
مبارزه با تومورهای سرطانی با استفاده از نانوربات ها

تهران-ایرنا- محققان نانوربات هایی را با موفقیت برنامه ریزی کرده اند که با قطع جریان خون به تومورها موجب کوچک شدن آنها می شوند.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved